Những điều cần lưu ý khi gửi hàng

Những điều cần lưu ý khi gửi hàng

Những điều cần lưu ý khi gửi hàng

Những điều cần lưu ý khi gửi hàng

Những điều cần lưu ý khi gửi hàng
Những điều cần lưu ý khi gửi hàng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Tra cứu hành trình

Những điều cần lưu ý khi gửi hàng

1. QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CHO HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG.

Qúy khách phải chắc chắn và bảo đảm bằng cách hoàn tất hồ sơ ký gửi hoặc bảo đảm rằng những món hàng của quý khách không bao gồm những vật phẩm bị cấm theo quy định của quốc gia và quốc tế về việc đảm bảo an toàn vận chuyển. Qúy khách phải gửi cho chúng tôi một bản miêu ta đầy đủ nội dung của món hàng trên hồ sơ ký gửi và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc không cung cấp đầy đủ thông tin. Hàng hóa của quý khách được chuyên chở bởi America Express và nó có thể được quét bằng X-quang và quý khách đồng ý rằng hàng của quý khách có thể được mở và nội dung của nó có thể được sát hạch trong lúc vận chuyển.

Quý khách phải chắc chắn rằng quý khách đã chuẩn bị hàng cho việc vận chuyển an toàn bởi đội ngũ nhân viên đáng tin cây do quý khách tuyển chọn và món hàng đã được bảo vệ an toàn trước những sự can thiệp không được phép trong quá trình chuẩn bị, đóng goi hoặc vận chuyển tức thời bởi dịch vụ vận chuyển của chúng tôi.

2. THỦ TỤC HẢI QUAN

          Quý khách đồng ý rằng chúng tôi là người đại diện cho quý khách làm các thủ tục hài quan cho món hàng của quý khách và chúng tôi có quyền kí hợp đồng phụ về vấn đề này. Nếu có bất cứ cơ quan hải quan nào cần thêm tài liệu cho việc xác định việc xuất hàng/nhập khẩu thì quý khách sẽ có trách nhiệm cung cấp thêm dữ liệu cần thiết với phí tổn (nếu có) do bạn chi trả.

          Quý khách phải công nhận rằng tất cả những lời khai và thông tin quý khách đưa ra liên quan đến việc xuất và nhập khẩu món hàng là chính xác và đúng sự thật. Bởi vì trong trường hợp quý khách khai không đúng sự thật hoặc mang tính lừa dối về các món hàng thì sẽ có nguy cơ vi phạm luật dân sự hoặc hình sự và có thể sẽ bị tướt mất món hàng và số tiền cho việc vận chuyển món hàng mà quý khách đã trả trước đó. Ngoài ra chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cách hoàn tất thủ tục hài quan và các thủ tục khác và quý khách phải trả phí cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước những yêu cầu chống lại chúng tôi từ những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi cũng như bất cứ khoản chi phí nào cho những việc có liên quan đến cơ quan chính quyền, chúng tôi chỉ chi trả cho những dịch vụ đã được mô tả trong nội dung phần này.

          Tất cả chi phí hải quan, thuế, phí lưu kho và các loại phí khác mà chúng tôi gánh chịu theo kết quả của cơ quan hải quan, nhà nước hoặc thất bại trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu từ người nhận để có được giấy phép sẽ được thanh toán bởi người nhận. Trong trường hợp người nhận từ chối chi trả các chi phí phát sinh thì quý khách sẽ có trách nhiệm thanh toán những khoảng phí này cộng với các chi phí phát sinh mà chúng tôi đã phải gánh chịu.

          Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các thủ tục hải quan cho món hàng của quý khách nhưng không chịu trách nhiệm về bất cứ sự trễ hẹn, tổn thất hay mất mát gây ra bởi các nhân viên thuế vụ, hải quan hoặc các viên chức nhà nước. 

3. TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào cho thu nhập, lợi nhuận, thị trường, danh tiếng, khách hàng, giá trị sử dụng, cơ hội hay các ảnh hưởng gián tiếp , bất ngờ, đặc biệt hoặc do nguyên nhân chủ quan gây ra thiệt hại phát sinh về sau.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu như món hàng của quý khách hoặc một phần nào của nó mất, hư, chậm trễ, chuyển nhầm, không chuyển hoặc chúng tôi không hoàn thành trách nhiệm vì hậu quả của những trường hợp sau đây :  

+ Các tình huấn nằm ngoài tằm kiểm soát của chúng tôi như : động đất, lốc xoáy, lão, lũ, hỏa hoạn, bệnh tật, sương mù, tuyết hoặc đóng băng, chiến tranh, tai nan, hành động của các băng nhóm thù nghịch, trộm cướp, ngăn cản, lệnh cấp vận, mối nguy hiểm khi bay, mâu thẩu địa phương hoặc bạo động, sự sụp đỗ của quốc gia trong mạng lưới đường bộ và hàng không, các vấn đề máy móc trong phương thức vận chuyển hoặc hoạt động máy móc, khuyết điểm tiềm tàng hoặc có sẳn trong món hàng.

+ Hành động của quý khách hoặc sự thiếu trách nhiệm của bên thứ 3 như : quý khách đang vi phạm điều khoản và điều kiện của hợp đồng, hành động hoặc sự thiếu trách nhiệm của hải quan, sân bay hoặc các cơ quan nhà nước.

+ Nội dung món hàng bao gồm các món hàng bị cấm kể cả khi chúng tôi đã chấp thuận vận chuyển do sơ suất.

4. BẢO HIỂM (Không bao gồm tài liệu, giấy tờ)

          Trong vận chuyển chúng tôi có mức giới hạn trách nhiệm đền bù do đó những hàng hóa có giá trị cao trước khi gửi quý khách nên mua bảo hiểm cho món hàng của mình hoặc trả phí chúng tôi mua hộ cho quý khách để khi xảy ra sự cố mất mát, hư hỏng hàng hóa quý khách sẽ được đền bù tương xứng với giá trị lô hàng.

5. YÊU SÁCH TỪ BÊN THỨ BA

          Chúng tôi không giải quyết bất cứ tranh chấp nào liên quan đến món hàng quý khách gửi cho chúng tôi mà người tranh chấp, khiếu kiện không phải là quý khách, nếu có xảy ra khiếu kiện chống lại chúng tôi thì quý khách có trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi trước những hậu quả do chúng mang lại cộng với những phí tổn mà chúng tôi gánh chịu trong quá trình bảo vệ, bào chữa.

6. THỦ TỤC KHIẾU KIỆN

          Nếu quý khách muốn kiện cho những mất mát, hư tổn hoặc chậm trễ, quý khách phải làm theo luật hoặc nếu không có những điều khoản qui định thì quý khách phải làm theo qui trình, nếu không chúng tôi có quyền bác đơn khiếu kiện của quý khách.

 Quý khách có trách nhiệm báo cho chúng tôi biết bằng văn bản về mất mát hoặc chậm trễ trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận. Không quá 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi, nếu không America Express sẽ không có trách nhiệm gì. Sau đó quý khách phải chứng minh bằng tài liệu đơn kiện của quý khách bằng cách gửi cho chúng tôi những thông tin về món hàng cũng như nhưng hư hỏng, mất mát hoặc thiệt hại khi hàng chậm trễ. Chúng tôi sẽ không giải quyết bất cứ đơn kiện nào nếu như phí vận chuyển chưa được chi tra hoặc bị khấu trừ do thiệt hại của món hàng gây ra.

          Chúng tôi công nhận việc vận chuyển hàng hóa trong điều kiện tốt nhất nếu người nhận không phát hiện ra bất cứ hư hại nào trong quá trình chuyển phát của chúng tôi khi nhận hàng. Để tiện việc tìm hiểu nguyên nhân hư hại cho kiện hàng chúng tôi yêu cầu phải có đủ nội dung món hàng và gói hàng nguyên gốc.

          Lưu trữ trong trường hợp được cung cấp bởi bất cứ điều luật được áp dụng hoặc trường hợp các bằng chứng chống lại chúng tôi có thể bị xóa nếu không được đưa ra tòa trong vòng một năm kể từ ngày chuyển phát hoặc đáng lẻ ra phải được chuyển phát hoặc ngày việc vận chuyển kết thúc.

7. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

          Khách gửi là cá nhân hoặc công ty chưa có hợp đồng gửi hàng và điều kiện thannh toán với chúng tôi, chúng tôi phải thu tiền ngay khi chúng tôi nhận hàng gửi của quí khách

          Khách hàng là công ty đã có hợp đồng vận chuyển và điểu kiện thanh toán với chúng tôi, chúng tôi sẽ căn cứ theo hợp đồng để thu cước gửi hàng. Việc thanh toán chậm trễ quí khách có thể bị thu thêm lãi sấu trả chậm được áp dụng theo lãi suất không kỳ hạn của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

          Quí khách có thể thanh toán bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoảng cho chúng tôi.

8. CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

          Trong trường hợp bất cứ điều khoản hoặc điều kiện được khai báo không chính xác hoặc không thể thi hành được thì vẫn không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong hợp đồng chuyển phát vẫn còn hiệu lực.

Các tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản hợp đồng chuyển phát sẽ được đưa ra toàn án kinh tế nơi mà các chi nhánh của America Express chấp nhận chuyển phát cho quý khách.

Hỗ trợ khác

Giới thiệu

Chào mừng quý khách đến với AMERICA EXPRESS JSC

Thành lập vào năm 2012, Công ty America Express chuyên về chuyển phát nhanh và vận chuyển quốc tế. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ vận chuyển bao gồm  thư và bưu kiện, đóng gói hàng hóa, kho bãi và phân phối, môi giới hải quan, và các dịch vụ về xuất nhập khẩu. Điều hành bởi đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, America Express đang phát triển lớn mạnh trong việc cung cấp dịch vụ chuyển phát chuyên nghiệp và hiệu quả cho khách hàng ở gần 200 quốc gia trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á tính đến ngày hôm nay.

 

backtop