Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường
Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Tra cứu hành trình

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường

Trong vận chuyển chúng tôi luôn có mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Do đó những lô hàng có giá trị cao trước khi gửi quí khách nên mua bảo hiểm cho lô hàng hoặc trả phí chúng tôi mua hộ cho quí khác, để khi xảy ra hư hỏng mất mát quí khách sẽ được đền bù đúng với giá trị thực của lô hàng.

1. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

- Đối với chuyển phát trong nước thời gian trả lời giải quyết khiếu nại tối đa là 1 tuần và thời hạn bồi thường thiệt hại tối đa là 60 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

- Đối với chuyển phát quốc tế thời gian trả lời giải quyết khiếu nại tối đa là 2 tuần và thời hạn bồi thường tối đa là 90 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

2. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

- America Express bồi thường thiệt hại theo quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công ty nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

- Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam.

- Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi. Trường hợp thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa bị hư hại, mất mát một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận. Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà vật phẩm, hàng hóa được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp kiện, gói hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.

- America Express không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không đảm bảo chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

3. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

      a.Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của America Express

- Khi có thiệt hại phát sinh việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính giữa America Express và khách hàng.

- Trong trường hợp mất mát hàng hóa, hư hỏng hoặc hoán đổi toàn bộ thì được đền bù theo qui định luật bưu chính Việt Nam, như :

               + Đối với dịch vụ bưu chính trong nước : 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng).

               + Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

             + Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

- Trường hợp không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và khách hàng có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho khách hàng.

- Chúng tôi không bồi thường thiệt hại nếu :

             + Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi hoặc khách hàng không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ.

            + Đã được phát theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.

            + Bị hư hại, mất mát do lỗi của người sử dụng dịch vụ hoặc do đặc tính tự nhiên của thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa đó.

            + Bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

            + Bị tịch thu theo luật pháp của nước nhận và đã được các nước này thông báo bằng văn bản (đối với chuyển phát quốc tế).

            + Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

      b. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ chuyển phát

- Người sử dụng dịch vụ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với bên bị thiệt hại do việc gửi chuyển phát các ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa cấm gửi theo quy định luật bưu chính Việt Nam và nước đến.

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong các trường hợp tương tự.

Hỗ trợ khác

Giới thiệu

Chào mừng quý khách đến với AMERICA EXPRESS JSC

Thành lập vào năm 2012, Công ty America Express chuyên về chuyển phát nhanh và vận chuyển quốc tế. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ vận chuyển bao gồm  thư và bưu kiện, đóng gói hàng hóa, kho bãi và phân phối, môi giới hải quan, và các dịch vụ về xuất nhập khẩu. Điều hành bởi đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, America Express đang phát triển lớn mạnh trong việc cung cấp dịch vụ chuyển phát chuyên nghiệp và hiệu quả cho khách hàng ở gần 200 quốc gia trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á tính đến ngày hôm nay.

 

backtop